Konijnen zijn prooidieren waardoor ze alles doen om niet te veel op te vallen voor een roofdier. Een konijn dat pijn toont wordt er namelijk makkelijk uitgepikt als prooi. Konijnen zullen er dus alles aan doen om te verstoppen dat ze zicht niet lekker voelen of pijn hebben.

Konijnen ervaren op dezelfde manier pijn als wij mensen

Doordat konijnen pijn en ongemak zoveel mogelijk proberen te verstoppen, betekent niet dat ze niets voelen. Konijnen hebben dezelfde pijnmechanismen in hun lichaam als mensen. Dat betekent dat ze op dezelfde manier pijn voelen als wij.

Konijnen zijn bang als ze ziek zijn of als ze pijn hebben. Ze zullen ervoor kiezen om te bevriezen om niet op te vallen voor roofdieren. Een bezoek aan de dierenarts kan al heel stressvol zijn voor een konijn en het konijn zal zich dan ook vaak stil houden tijdens een onderzoek, ook als het onderzoek pijn doet! Dat een konijn niet beweegt tijdens het onderzoek betekent dus niet dat het niets voelt en lief meewerkt, het is een overlevingsmechanisme.

Net als bij mensen is pijn bij konijnen enorm stressvol. Langdurige pijn heeft net als bij mensen gevolgen voor de gezondheid van het konijn. De eetlust kan verdwijnen, het konijn kan depressief worden, spieren gaan verslappen. Net als mensen kunnen konijnen door chronische stress ook maagzweren ontwikkelen. De kwaliteit van leven neemt door chronische pijn dus enorm af en kan leiden tot de dood.

Samenwerking

Gebits onderzoek konijnDoordat het voor dierenartsen zo moeilijk is om pijn vast te stellen bij konijnen, hebben we de hulp nodig van de eigenaar. De eigenaar zal de kleine veranderingen in het gedrag van het konijn opmerken, dit kan voor de dierenarts een teken zijn dat het konijn pijn heeft. Een dierenarts met veel ervaring met konijnen zal dus ook altijd waarnemingen van de eigenaar willen horen en ze serieus nemen. Het is belangrijk om te weten hoe het konijn zich normaal gesproken gedraagt.

Tekenen van pijn

Tekenen van pijn bij konijnen zijn vaak klein en vallen alleen op omdat je je konijn goed kent. Je weet wat het normale gedrag is en wanneer er iets niet goed lijkt te zijn. Sommige van de onderstaande tekenen van pijn kunnen ook voorkomen bij konijnen zonder pijn, daarom is het zo belangrijk om te weten wat normaal gedrag is voor jouw konijn.

 • Abnormaal gebogen zithouding
 • Alert zijn, maar niet willen bewegen
 • Traag bewegen of bewegen met grote moeite
 • Depressief of ongeïnteresseerd gedrag
 • Trillen, hyperventileren of hijgen
 • Kreupel lopen
 • Ongewone of plotselinge agressie
 • Het verminderen of totaal verdwijnen van eetlust of lust tot drinken
 • Tandenknarsen
 • Zich verstoppen (als dit niet normaal is)
 • Naar een hoekje kijken
 • Grommen of gillen bij: lopen, plassen, poepen, oppakken, onderzoeken of zonder aantoonbare reden
 • Vieze vacht omdat het konijn zich niet wil wassen
 • Veel tijd nodig hebben met eten
 • Voedsel uit de mond laten vallen
 • Natte vacht door kwijlen

Wat bij mijn konijnen de belangrijkste tekenen van pijn zijn geweest in het verleden was: in een rare houding zitten, voor zich uit staren en niet willen bewegen, hard tandenknarsen, geen enkele interesse meer hebben in eten, zelfs niet in lekkers zoals rozijntjes of banaan.

Pijn beschermt niet

VaccinatieIn het verleden waren dierenartsen terughoudend met het geven van pijnstillers aan konijnen omdat ze dachten dat konijnen veel te zwak waren voor pijnstillers. In de afgelopen 15 jaar is er veel onderzoek gedaan naar pijnstillers bij konijnen. Er blijken veel effectieve en veilige pijnstillers te zijn.

In tegenstelling tot wat sommige mensen beweren is pijnbestrijding nodig. Pijn zorgt ervoor dat het gekwetste lichaamsdeel wordt ontlast, maar de genezing wordt niet bevorderd door pijn. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat sinds er is begonnen met het geven van pijnbestrijding aan konijnen het aantal succesvol behandelde dieren enorm is toegenomen! Matige tot ernstige pijn werkt dus eerder genezing tegen dan dat het beschermend werkt voor het welzijn van het konijn. Konijnen worden dus sneller beter, gaan sneller weer eten en bewegen beter wanneer pijnbestrijding wordt toegepast. Soms is pijnbestrijding zelfs de enige manier om een konijn te helpen!

Altijd blijven eten

Het is erg belangrijk dat konijnen altijd blijven eten. Als een konijn te lang niet eet kunnen de darmen stil gaan liggen en kan het konijn overlijden. Konijnen hoeven, in tegenstelling tot mensen en andere dieren, dus niet “nuchter” te zijn voor een operatie.

Als je konijn niets wil eten en zelfs geen interesse heeft in zijn of haar lievelingseten, moet je altijd direct contact opnemen met de dierenarts!

Conclusie

Konijnen zijn prooidieren en laten niet graag zien dat ze pijn hebben. Doordat de konijneneigenaar zijn konijn goed kent , kan hij/zij eerder kleine gedragsveranderingen opmerken. Pijnbestrijding is belangrijk om de genezing van konijnen te bevorderen. Er zijn verschillende pijnstillers die veilig zijn voor konijnen.